Náš neobvyklý název je v podstatě jméno jedné literární postavy - poustevníka - z knihy J. Žáka "Dobrodružství šesti trampů". Znalci zajisté vědí, že se ve skutečnosti jmenoval Šumichrást MalboháN. Ke zkomolení na MalboháR nedošlo z naší strany díky ortografické dysfunkci, alebrž zcela záměrně. Víme proč. Ale to už jinde jsme... :-)